Cementiris de Barcelona amplia els serveis d’incineració

Comparteix
09/03/2022
Imatge
L'entrada principal del Cementiri de Montjuïc

Es posa en marxa el cinquè forn crematori al recinte de Montjuïc per millorar l’operativa, el rendiment i la funcionalitat de les instal·lacions

Cementiris de Barcelona continua adaptant els seus serveis a les noves demandes de la ciutadania

Cementiris de Barcelona aposta inequívocament per adaptar-se a les noves realitats, demandes i necessitats de la ciutadania. En els darrers anys l’opció d’incineració dels difunts ha guanyat terreny a la inhumació i actualment el servei de cremació és més demandat que el servei d’enterrament. Per aquest motiu, cal adaptar els recursos i les infraestructures a les noves necessitats.

D’acord amb les previsions del seu Pla Estratègic, ja s’ha instal·lat el cinquè forn crematori a les instal·lacions del Cementiri de Montjuïc. La instal·lació d'aquest equip, d'última tecnologia, millora l'operativa, el rendiment i la funcionalitat. En paral·lel s’ha treballat en la millora de les condicions d’acollida i estada de les famílies i s'ha habilitat una nova sala més confortable i que permet una major intimitat a les famílies que ho desitgen per tal de poder visualitzar la introducció del fèretre en el forn crematori com a darrer acte de comiat.

El forn, un cop construït, va arribar al Cementiri de Montjuïc el passat mes de setembre i després de la instal·lació ha estat en període de proves a l’espera que la Generalitat de Catalunya certifiqués el seu correcte funcionament. A hores d’ara, el forn ja és operatiu i s’ha incorporat com a nou recurs en el procés de cremació de les persones difuntes. La instal·lació ha suposat una inversió total de 1.109.720,4€.

Eficiència energètica i control ambiental

El cinquè forn millora l’eficiència energètica gràcies a les baixes necessitats d’energia i alt rendiment. En tractar-se d’un equip més compacte, té integrat el seu propi sistema de refredament de gasos, cosa que permet guanyar en seguretat i redueix espai útil a la instal·lació. Aquest nou equip, com ja s'estava fent amb la resta de forns, està sotmès a un control mediambiental estricte. Totes les dades de les emissions són monitoritzades en continu mitjançant un sistema automàtic de mesurament (SAM) que reporta les dades obtingudes a servei de vigilància ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la gestió operativa, la incorporació d'aquest nou equip permet major flexibilitat a l'hora de realitzar els manteniments i les revisions periòdiques,  adaptant i adequant el pla de manteniment preventiu amb l'objectiu d'identificar les possibles avaries de manera anticipada (preventiva),  reduint els costos de manteniment correctiu i maximitzant així l’operativitat dels forns.

Com ja es feia amb la resta de forns, aquest nou equip s'ha connectat a la xarxa de reaprofitament de calor residual que es desprèn en el procés de la cremació per poder dotar d’aigua calenta, calefacció i refrigeració a tota la instal·lació del forn crematori.

Aquesta intervenció també ha permès reordenar i millorar els espais i desplegar sistemes de control més innovadors i tecnològics que afavoreixen que els operaris dels forns disposin d'una informació remota i en temps real de l'operativa de tota la planta.

La posada en funcionament del cinquè forn crematori se suma a altres projectes que tenen com a objectiu donar una millor resposta a les noves realitats i demandes de la ciutadania, com per exemple els projectes d’ampliació dels espais de repòs de les cendres.