Telèfons de les oficines corporatives

Atenció al client
Solucions de Mobilitat Urbana
Assesoria Jurídica, Contratació i Compres
Control de Gestió i Pressupost
Compres
Comptabilitat i Finances
Comunicació i Premsa
SCO
DPO - Delegat Protecció de Dades
Gestió de Persones
Direcció Corporativa d'ESG
Transparència i Compliance
Manteniment Mobilitat
Màrqueting
Estudis R + D + I
Serveis Jurídics econòmics i financers
Serveis Tècnics
Solucions a la mobilitat professional
Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Estratègia Digital