Propòsit, visió i valors

Imatge
Vista panoràmica des del Parc d'atraccions Tibidabo
large
Imatge
La missió

Propòsit

Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per construir una Barcelona saludable i capdavantera.

large
Imatge
La visió

Visió

Ser una empresa de referència en la gestió pública de serveis de valor afegit de la que tots i totes ens sentim orgullosos i orgulloses.

grey

Els valors

medium
Imatge
Excel·lència

Excel·lència

Treballem amb coneixement expert, escoltant activament i desenvolupant els talents per generar les millors experiències de la nostra clientela i ciutadania.

medium
Imatge
Compromís

Compromís

Ens impliquem amb passió amb la ciutadania, la clientela, els companys, les companyes i amb l’entorn.

medium
Imatge
Proactivitat

Proactivitat

Ens anticipem i innovem per millorar cada dia en tot el que fem.

medium
Imatge
Integritat

Integritat

Rendim comptes des de la coherència, la responsabilitat i la transparència.

medium
Imatge
Cooperació

Cooperació

Basem les nostres relacions en la confiança, la col·laboració i el respecte.

white

Política Integral

BSM considera que el Sistema de Gestió Integral (SGI) és una eina al servei de la missió o visió que integra criteris socials, ambientals, ètics i de bon govern en els seus processos contribuint a la consecució dels objectius definits, del que formen part:

                1.  Sistema de Gestió de la Qualitat
                2.  Sistema de Gestió del Medi Ambient
                3.  Sistema de Gestió Ètic i Socialment Responsable

Basats en els següents compromisos:

  • Visió integradora de l’empresa i visió global de les activitats i processos focalitzats a l’aportació de valor a la ciutat i als ciutadans i a les ciutadanes des de l’escolta activa per la millora contínua.

  • Considerar les necessitats i expectatives dels ciutadans, ciutadanes, clients i clientes  com a prioritàries.

  • Garantir la igualtat d’oportunitats, el respecte personal i professional i el desenvolupament del talent de les persones que formen part de l’organització.

  • Gestió ètica dels recursos públics, que és la gestió eficaç i eficient de recursos en l’execució dels seus processos i activitats, potenciant les sinergies i assegurant una comunicació eficaç dins l’empresa.

  • Vetllar per l’optimització i l’ús responsable dels recursos, impulsant la millora contínua en els aspectes ambientals dels serveis que prestem per la protecció del medi ambient, especialment, pel que fa a la reducció de residus, l’eficiència ambiental, i les accions de minimització d’emissions i el consum energètic responsable. 

  • Garantir la sostenibilitat social i econòmica en la gestió.

  • Garantir el compromís amb els principis de transparència i rendiment de comptes en la gestió.

  • Definir processos flexibles, adaptables als canvis de l’entorn i amb visió innovadora que permeten integrar la tecnologia, comptant amb les persones que hi treballen assegurant la màxima qualitat del servei.

  • Garantir la confidencialitat de les dades i informacions de caràcter privat, així com, assegurar l’acompliment de les mesures d’integritat, conservació, control i confidencialitat dels documents de l’empresa.

  • Garantir el compliment de tots els requisits legals, normatius que li siguin d’aplicació, així com, altres requisits als quals l’organització se subscrigui.

Amb l’objectiu de concretar aquests compromisos BSM estableix un Sistema de Gestió Integral per processos basat en el model definit en les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, SGE21. Per tot això, la Direcció de BSM defineix nivells d’exigència als i a les responsables de procés i assigna els recursos necessaris per  a assolir-los, alhora que es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè aquesta Política, entesa com a marc de referència, sigui coneguda i posada en pràctica pels col·laboradors i les col·laboradores de l’empresa i els grups d’interès relacionats.

Data aprovació: 04 de Juny de 2019.