Propòsit, visió i valors

Imatge
Vista panoràmica des del Parc d'atraccions Tibidabo
large
Imatge
La missió

Propòsit

Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per construir una Barcelona saludable i capdavantera.

large
Imatge
La visió

Visió

Ser una empresa de referència en la gestió pública de serveis de valor afegit de la que tots i totes ens sentim orgullosos i orgulloses.

grey

Els valors

medium
Imatge
Excel·lència

Excel·lència

Treballem amb coneixement expert, escoltant activament i desenvolupant els talents per generar les millors experiències de la nostra clientela i ciutadania.

medium
Imatge
Compromís

Compromís

Ens impliquem amb passió amb la ciutadania, la clientela, els companys, les companyes i amb l’entorn.

medium
Imatge
Proactivitat

Proactivitat

Ens anticipem i innovem per millorar cada dia en tot el que fem.

medium
Imatge
Integritat

Integritat

Rendim comptes des de la coherència, la responsabilitat i la transparència.

medium
Imatge
Cooperació

Cooperació

Basem les nostres relacions en la confiança, la col·laboració i el respecte.

white

Política Integral

B:SM considera que el Sistema de Gestió Integral (SGI) és una eina al servei de la missió o visió que integra criteris socials, ambientals, ètics i de bon govern en els seus processos contribuint a la consecució dels objectius definits, del que formen part:

                1.  Sistema de Gestió de la Qualitat
                2.  Sistema de Gestió del Medi Ambient
                3.  Sistema de Gestió Ètic i Socialment Responsable

Basats en els següents compromisos:

  • Visió integradora de l’empresa i visió global de les activitats i processos focalitzats a l’aportació de valor a la ciutat i als ciutadans i a les ciutadanes des de l’escolta activa per la millora contínua.

  • Considerar les necessitats i expectatives dels ciutadans, ciutadanes, clients i clientes  com a prioritàries.

  • Garantir la igualtat d’oportunitats, el respecte personal i professional i el desenvolupament del talent de les persones que formen part de l’organització.

  • Gestió ètica dels recursos públics, que és la gestió eficaç i eficient de recursos en l’execució dels seus processos i activitats, potenciant les sinergies i assegurant una comunicació eficaç dins l’empresa.

  • Vetllar per l’optimització i l’ús responsable dels recursos, impulsant la millora contínua en els aspectes ambientals dels serveis que prestem per la protecció del medi ambient, especialment, pel que fa a la reducció de residus, l’eficiència ambiental, i les accions de minimització d’emissions i el consum energètic responsable. 

  • Garantir la sostenibilitat social i econòmica en la gestió.

  • Garantir el compromís amb els principis de transparència i rendiment de comptes en la gestió.

  • Definir processos flexibles, adaptables als canvis de l’entorn i amb visió innovadora que permeten integrar la tecnologia, comptant amb les persones que hi treballen assegurant la màxima qualitat del servei.

  • Garantir la confidencialitat de les dades i informacions de caràcter privat, així com, assegurar l’acompliment de les mesures d’integritat, conservació, control i confidencialitat dels documents de l’empresa.

  • Garantir el compliment de tots els requisits legals, normatius que li siguin d’aplicació, així com, altres requisits als quals l’organització se subscrigui.

Amb l’objectiu de concretar aquests compromisos B:SM estableix un Sistema de Gestió Integral per processos basat en el model definit en les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, SGE21. Per tot això, la Direcció de B:SM defineix nivells d’exigència als i a les responsables de procés i assigna els recursos necessaris per  a assolir-los, alhora que es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè aquesta Política, entesa com a marc de referència, sigui coneguda i posada en pràctica pels col·laboradors i les col·laboradores de l’empresa i els grups d’interès relacionats.

Data aprovació: 04 de Juny de 2019.