Empreses participades

El Grup Barcelona de Serveis Municipals, S. A. està composat per societats mercantils de capital públic que desenvolupen un conjunt d'activitats de valor afegit al servei de la ciutadania.

El Grup està format per Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (la Societat Dominant), 4 dependents (Cementiris de Barcelona, S.A. (participada al 100%), Mercabarna (participada en 51 %), Grup TERSA que comprèn TERSA, SEMESA i SIRESA (participada en un 58,35 %) i 2 associades i un conjunt d'empreses on la participació és minoritària i no formem part de l'Estat d'informació no financera consolidada.

Cadascuna de les empreses disposa d’un òrgan col·legiat d’administració i representació de la societat que és el Consell d’Administració. A més, disposen de les seves respectives Direccions Generals, responsables de liderar i dirigir les estructures de gestió necessàries per garantir la bona governança de l’organització.

blue
Societats participades
Societat Participació
Cementiris de Barcelona, S.A. 100%
Tractament i Selecció de Residus, S.A (TERSA) i el seu Grup 58,35%
Mercabarna, S.A 50,69%