Empreses participades

El Grup de Barcelona de Serveis Municipals està format per Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (la Societat Dominant), 4 dependents (Cementiris de Barcelona, S.A. (participada al 100%), Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (participada al 100%), Mercabarna (participada en 51 %), Grup TERSA que comprèn TERSA, SEMESA i SIRESA (participada en un 58,35 %) i 2 associades i un conjunt d'empreses on la participació és minoritària i no formem part de l'Estat d'informació no financera consolidada.

Cadascuna de les empreses disposa d’un òrgan col·legiat d’administració i representació de la societat que és el Consell d’Administració. A més, disposen de les seves respectives Direccions Generals, responsables de liderar i dirigir les estructures de gestió necessàries per garantir la bona governança de l’organització.

blue
Societats participades
Societat Participació
Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. 100%
Cementiris de Barcelona, S.A. 100%
Tractament i Selecció de Residus, S.A (TERSA) i el seu Grup 58,35%
Mercabarna, S.A 50,69%