Nova mobilitat

A B:SM oferim serveis que fomenten una mobilitat sostenible i eficient per tal que els desplaçaments es produeixin de la manera més segura possible, promovent els mitjans de transport no contaminants que protegeixen la salut de les persones.