Normativa gràfica

A BSM ens encarreguem de la gestió d’activitats molt variades. Cadascuna d’elles té una marca i una normativa gràfica pròpies que cal respectar fidelment pel bon reconeixement de la mateixa.

Les normatives gràfiques que s’inclouen en aquest apartat recullen totes les característiques del sistema d’identificació visual i els seus criteris de reproducció: signes bàsics en totes les versions, tipografies, colors i diagramació. 

Qualsevol necessitat d’aplicació no recollida en aquest manual, ha de ser autoritzada per la Unitat Corporativa de Màrqueting de BSM.