Cura de la ciutadania i de l'espai públic

La millora de la convivència i de l’espai públic és una de les nostres preocupacions com a empresa amb vocació de servei públic. El nostre compromís amb la ciutadania ens anima a oferir respostes properes i ambles a les possibles incidències, amb l’objectiu de vetllar per l’ús cívic dels espais públics.