Cura de la ciutadania i de l'espai públic

La millora de la convivència i la conservació de l’espai públic formen part de la nostra vocació de servei a la ciutat. Vetllem per l’ús responsable de l’espai públic com a part del nostre compromís amb la ciutadania.