Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP), cicles de més de dues rodes i bicicletes

El Registre dels VMP, cicles de més de dues rodes i bicicletes fomenta una mobilitat sostenible i segura, i permet la disposició d’una ordenació que resolgui els problemes de convivència a l’espai públic. 

El registre serveix per facilitar les dades de la titularitat dels propietaris a B:SM, a l’Ajuntament de Barcelona i a la Guàrdia Urbana amb l’objectiu d’evitar el comerç il·legal, d’identificar els titulars i recuperar el vehicle robat o extraviat. 

Identificació i registre

Quan els vehicles de mobilitat personal, bicicletes i cicles de més de dues rodes desenvolupin una activitat d'explotació econòmica, la identificació i registre dels vehicles és obligatòria. Per als vehicles d’ús particular el registre és recomanable, ja que en facilita la recuperació en cas de pèrdua, robatori o retirada. 

A partir del 12 de novembre de 2018, a tots els registres se’ls aplicarà la taxa fixada. 

Els vehicles s'identificaran amb un codi QR, excepte aquells cicles amb una potència superior als 250W, que quedarien fora d’aquesta classificació al ser vehicles que disposen de matrícula.

 

Com registrar el vehicle?

1. Cal enviar la documentació requerida complimentada al correu electrònic: registrevmp@bsmsa.cat 

2.   Un cop B:SM comuniqui la conformitat de la documentació presentada, us facilitarà un compte bancari per efectuar el pagament de la taxa. 

3. Confirmat el pagament, us facilitarà les instruccions per la recollida dels adhesius  i targetes-clauer de cada vehicle. 

4. S'han d’instal·lar els adhesius als vehicles seguint les instruccions corresponents, fer una fotografia del vehicle amb l'adhesiu instal·lat al lloc indicat, i enviar-la a l'adreça de correu electrònic registrevmp@bsmsa.cat amb l'assumpte "Foto Adhesiu VMP". 

5. El registre finalitzarà un cop s'hagi enviat la fotografia.

Fer click sobre l'enllaç per veure la Documentació requerida

align-left
float-no
color-primary
grey

Per activitat econòmica o turística per a tots els tipus de vehicles: 

  •  Dades de l’empresa o de la persona que fa l’activitat per compte propi (escriptura, NIF i DNI del representant legal / alta d’autònoms, declaració censal model 037, rebut de pagament). 

  •  Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut de pagament. Ha d’especificar el número de sèrie dels vehicles assegurats i cobrir els passatgers del vehicle). La pòlissa sempre ha d’estar actualitzada. S’haurà de justificar enviant el rebut de pagament o la nova pòlissa si fos el cas. De no ser així,  els vehicles amb la pòlissa caducada seran donats de baixa.

 

Preu de la taxa

  • Activitat d’explotació econòmica: 19 € /unitat   

  • Per a ús particular: 9,5 € /unitat 

El pagament s’efectuarà per transferència bancària abans de la recollida dels adhesius. 

white

Què fer en cas de pèrdua o robatori?

Cal  trucar al  092 i facilitar el número de l’adhesiu del vehicle. Així, posteriorment la Guàrdia Urbana el podrà localitzar amb més facilitat i posar-se en contacte amb el seu propietari.

white

Protecció de dades

Les dades personals que ens proporcioneu seran tractades d'acord amb la següent informació: 

RESPONSABLE: Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM.SA). 

FINALITAT: Gestió del registre de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i de bicicletes i cicles de més de dues rodes. 

LEGITIMACIÓ: Interès públic i exercici de poders públics. 

DESTINATARIS: Empreses del Grup BSM, Administracions Públiques i Jutjats i Tribunals. Les dades es conservaran mentre continuï la relació amb vostè o amb la societat a la qual representeu, i durant el termini necessari per a complir les obligacions legals que puguin derivar-se. 

DRETS: Podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a través de l’adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l’enllaç:

align-left
float-no
color-primary