Procés per a la introducció de dades per a sol.licitar un registre

white

Dades de la persona de contacte/representant de l'empresa

 • Nom i cognom

 • DNI/NIE

 • Contrasenya

Registre correu electrònic

Us sol·licitarà les dades de la persona de contacte, un correu electrònic i una contrasenya que serà necessària per accedir al programa posteriorment.

Un cop validada la informació, rebreu un correu electrònic. Això us permetrà accedir al registre de nou per introduir-hi les dades de l'empresa. 

Dades de l'empresa

1. Cal omplir la informació i adjuntar els documents sol·licitats.  

2. Aquesta informació només s’ha de introduir la primera vegada que s’accedeix al registre.

3. BSM validarà la informació. Un cop sigui acceptada o en cas que sigui necessari fer-hi alguna modificació, rebreu un correu electrònic. A partir d’aquest moment, podreu tornar a accedir al registre per introduir la sol·licitud.

Documentació a adjuntar

    Empresa

 • Escriptura

 • NIF

 • DNI/NIE del representant

 • Poders de gestió (en cas de no ser el representant que consta a l'escriptura).

 • Alta IAE

   Autònoms

 • DNI/NIE

 • Alta autònoms (declaració censal model 037 i rebut de pagament)

 • Poders de gestió (en cas de no ser el propietari)

 • Alta IAE

    Particulars

 • DNI/NIE

 • Poders de gestió (en cas de no ser el propietari)

Altra documentació

    Assegurança

Inclou la pòlissa d'assegurances (ha de ser una pòlissa de responsabiliitat civil que cobreixi els danys a tercers i al conductor) i ha d'especificar els números de sèrie/bastidor dels vehicles assegurats. L'assegurança s'haurà d'actualitzar a la seva caducitat per evitar que els registres s'inactivin. 

    Característiques dels vehicles

Inclou les característiques dels vehicles, adjuntar una foto del vehicle i el certificat d'homologació de la Comunitat Europea (CE) del model de vehicle. Durant tot el procés de registre, podreu sol.licitar suport clicant a la icona (?), situada a la part superior esquerra de la pantalla.

 


 

align-left
float-no
color-primary