Resolts els dos reptes per impulsar el disseny de punts de recàrrega elèctrica mòbils i de baix cost

Comparteix
12/04/2023
Imatge

BSM ha resolt els processos d’innovació que permetran iniciar el desenvolupament de punts de recàrrega flexibles i de baix cost per afavorir el desenvolupament de l’electromobilitat a la ciutat. Els dos projectes es desprenen d’un concurs públic realitzat en el marc del programa InnovAcció 2030, una iniciativa conjunta del Comissionat de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona i BSM que vol trobar solucions innovadores que permetin avançar en l’Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’expansió de l’electromobilitat és, justament, un dels desafiaments per avançar cap a un model de mobilitat sostenible i sense emissions. En el cas de la ciutat de Barcelona, la xarxa d’electromobilitat de BSM, Endolla Barcelona, és una de les principals estratègies per acompanyar la ciutadania en la seva transició cap al vehicle elèctric.

Amb 720 punts distribuïts per tota la ciutat, Endolla Barcelona concentra el 75% dels punts de càrrega als Aparcaments BSM per prioritzar la recàrrega sostenible, planificada i en hores vall, alliberant l’espai públic per a altres usos.

Per això, els dos reptes plantejats volen aprofundir en el desenvolupament eficient i sostenible de la infraestructura de recàrrega en aquests àmbits, agilitzant la instal·lació de punts de càrrega de fàcil implementació i que permetin desplaçar-se per diferents places d’estacionament per obtenir una alta rotació de vehicles.

Els dos projectes han estat escollits per mitjà d’un concurs públic d’innovació impulsat per BSM. Està previst que s’implementin, a través de proves pilot, a la xarxa d’Aparcaments BSM al llarg del primer semestre del 2024. L’execució de les dues propostes compta amb un pressupost total de 160.000 euros en total.

Un punt de recàrrega capaç de desplaçar-se a altres places d’aparcament

El primer projecte que forma part d’aquest repte d’innovació consisteix en la implementació d’un punt mòbil de recàrrega de vehicles elèctrics que sigui capaç de moure’s i donar cobertura a diverses places d’aparcament, sense estar fixat en un únic emplaçament. La crida feta al sector pretén desenvolupar un punt preparat per cobrir diverses places consecutives.

A més, el punt mòbil ha d’estar preparat per comunicar-se amb el sistema central de gestió de la xarxa Endolla Barcelona i, alhora, amb la possibilitat d’interactuar amb l’usuari mitjançant l’aplicació SMOU. Aquest repte disposa d’un pressupost aproximat de 90.000 € per al desenvolupament del prototip.

L’empresa seleccionada per liderar aquest repte ha estat EV Safe Charge, una start-up californiana que ofereix solucions per a la recàrrega ràpida de vehicles elèctrics. L’empresa ha desenvolupat ZiGGY, un carregador de vehicle elèctric mòbil i robòtic, un projecte previ a partir del qual es desenvoluparà la solució per a aquest repte del programa InnovAcció 2030, que donarà resposta a les necessitats específiques de BSM.

Un punt de recàrrega de baix cost i fàcil manteniment

El segon repte d’electromobilitat proposava el desenvolupament d’un nou concepte de punt de recàrrega de vehicle elèctric, de baix cost i fàcil manteniment. En concret, es fabricaran cinc prototips amb un cost més baix a l’actual amb l’objectiu d’avaluar el seu rendiment i viabilitat.

L’adjudicatari és una spin-off catalana de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC – Barcelona TECH), teknoCEA, que ofereix components, sistemes i serveis d'electrònica de potència personalitzats a empreses i laboratoris.

Tenint en compte que un dels requisits era mantenir-se per sota dels 400 € de cost per punt, teknoCEA proposa un projecte amb punts inferiors als 250 € de cost. Això representa una rebaixa d’aproximadament el 80% respecte del que costen els punts actuals. Aquest repte disposa d’un pressupost aproximat de 70.000 € per al seu desenvolupament.

Tant el punt de recàrrega mòbil com els cinc punts de recàrrega de baix cost es testejaran amb usuaris reals d’Endolla Barcelona durant el primer semestre del 2024 a l’Aparcament BSM Plaça Navas – Paral·lel, on BSM vol concentrar-hi diferents proves pilot de projectes d’innovació en l’àmbit de la mobilitat.

Endolla Barcelona, la xarxa pública d’electromobilitat

La xarxa pública de punts de recàrrega Endolla Barcelona, gestionada per BSM, compta amb 720 punts de recàrrega distribuïts per tots els barris i districtes de la ciutat. Aquest 2023, la xarxa continuarà creixent fins a assolir els 1.000 punts.

Endolla va tancar el 2022 amb més de 16.000 usuaris i va superar les 100.000 recàrregues.

Últimes notícies relacionades

Comparteix
Imatge
28/04/2024
Endolla Barcelona testeja un punt de càrrega de vehicles mòbil i un de fàcil manteniment