B:SM assoleix certificacions internacionals en qualitat, medi ambient i RSC

Comparteix
15/03/2019
Imatge

Es tracta de les certificacions ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 i la SGE21, i han estat possibles mitjançant la feina d’unificació en la implantació del Sistema de Gestió Integral (SGI)

Representa un pas més per dirigir-nos cap a l’excel·lència en la prestació de serveis als clients i clientes, i a la ciutadania, i millorar la qualitat de vida de les persones


Barcelona de Serveis Municipals s’ha certificat de forma integral unificant criteris de servei tant en els seus negocis i activitats com també en les àrees corporatives. B:SM, que ja té un reconegut compromís a l’hora de garantir l’excel·lència dels serveis que prestem, ha obtingut les certificacions ISO 9001, ISO 14001 i SGE21, que determinen que tots els equips de l’empresa desenvolupen els processos de treball d’acord amb els criteris que estableixen aquestes normes de referència. La importància d’aquesta consecució resideix en la unificació de criteris internacionals que s’ha fet des de B:SM mitjançant el Sistema de Gestió Integral (SGI), eina que integra criteris socials, ètics, ambientals i de bon govern en la gestió per processos, el que ha permès que s’hagi obtingut de forma global. Cada una de les certificacions obtingudes es refereix a una qüestió concreta, i representen un pas més per dirigir-nos cap a l’excel·lència en la prestació de serveis als clients i clientes, i a la ciutadania, i millorar la qualitat de vida de les persones. La certificació ISO 9001:2015 implica que el sistema de gestió per processos de B:SM està definit conforme amb la norma, i segueix els estàndards de qualitat establerts. En aquest cas, les unitats que ja estaven certificades en la norma anterior s’han actualitzat i adaptat a la nova normativa, i s’hi ha sumat la resta d’unitats, incloent les corporatives. D’aquesta manera, actualment tots els processos de B:SM estan certificats de manera conjunta sota el mateix paraigües, el que implica que tota l’empresa es gestiona per processos, marcant indicadors que determinen la manera de treballar dintre d’un sistema de millora continua. D’altra banda, també s’ha obtingut la certificació ISO 14001:2015, que certifica que a l’hora de gestionar els processos establerts, es té en compte el control de l’impacte mediambiental. En aquest cas, les divisions d’Anella Olímpica i Parc del Fòrum ja disposaven d’aquesta certificació, s’hi han afegit Parc de Montjuïc i Park Güell, i s’està treballant perquè la resta de divisions també obtinguin aquest certificat en l’horitzó del Pla Estratègic 2023. A més, també s’ha obtingut la certificació SGE21 en responsabilitat social corporativa, conforme B:SM és una organització socialment responsable. Aquesta certificació, igualment com la ISO 9001, s’ha obtingut a nivell global de l’empresa.

Per què és important estar certificats? Els certificats ISO determinen que B:SM acompleix les normes de qualitat necessàries establertes per aquesta organització, el que suposa un signe de prestigi. La Direcció de B:SM defineix nivells d’exigència als responsables dels processos de treball, i assigna els recursos necessaris per tal d’assolir-los, alhora que es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè tots els agents de l’empresa coneguin aquest marc de referència i posin en pràctica els estàndards de qualitat, ja sigui de manera interna, o amb qualsevol col·laborador o grup d’interès relacionat.   D’aquesta manera B:SM contribueix al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes amb excel·lència, compromís, pro activitats, integritat i cooperació, aportant valor en pro de la sostenibilitat social i econòmica.

ISO són les sigles, en anglès, de l’Organització Internacional d’Estandardització, una organització independent i no governamental que es dedica a l’elaboració de normes amb l’objectiu de facilitar la gestió a les empreses que les apliquin.