Cementiris de Barcelona presenta nous espais per a la inhumació de cendres als cementiris de Montjuïc i de Sant Andreu

Comparteix
30/10/2023
Imatge

Donant resposta a la creixent demanda del servei d’incineració, enfront de la tradicional inhumació, Cementiris de Barcelona s’adapta a les noves necessitats de la ciutadania i aposta per la creació d’espais enjardinats per a la inhumació de cendres.

Aquests nous espais, anteriorment ocupats per blocs de nínxols o tombes tradicionals, s’han adequat creant una àmplia zona verda que permet la vinculació de l’urna cinerària amb arbres i plantes, un entorn natural que convida al recolliment i a la reflexió. Segons la voluntat de les famílies, es podrà optar per diferents tipologies de sepultura per a inhumació de cendres, com són els columbaris o les tombes cineràries, per exemple.

En el cas del Cementiri de Sant Andreu, el nou espai per a inhumació de cendres té una superfície de 1.500 metres quadrats i està situat al voltant de la capella, al bell mig del recinte.

Aquestes actuacions donen continuïtat al servei que ja s’oferia als cementiris de Collserola i de Montjuïc. Ara es treballa per a la seva extensió progressiva al conjunt dels cementiris de Barcelona.